Green Deal duurzame zorg: Folie Effect is partner van Green deal 3.0

In de zorgsector wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en milieubescherming. Een belangrijke stap in deze richting is de nieuwe deal tussen Folie Effect en Green Deal Duurzame zorg 3.0. De samenwerking tussen Folie Effect en Green Deal heeft als doel de zorgsector maatschappelijk verantwoord bezig te laten zijn en zorgmedewerkers te stimuleren bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Folie Effect en Green Deal Duurzame zorg 3.0

De zorgsector speelt een cruciale rol in onze samenleving en het is van groot belang dat deze sector ook op duurzaamheidsgebied haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom zijn we verheugd om aan te kondigen dat Folie Effect recentelijk de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 heeft ondertekend. Deze nieuwe samenwerking tussen Folie Effect en Green Deal zal de zorgsector helpen bij het upgraden van het bestaande glas naar een meer circulair alternatief middels zonwerende raamfolie, terwijl er tevens gebruik zal worden gemaakt van een bestaand koelsysteem om een terugverdienmodel te activeren.

Wat is Green Deal 3.0?

Green Deal is een programma dat tot doel heeft om concrete doelen te stellen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming. Het brengt verschillende betrokken organisaties samen om samen te werken aan een circulaire bedrijfsvoering en het verminderen van de ecologische voetafdruk. Binnen de zorgsector heeft Green Deal specifiek betrekking op de duurzame zorg, waarbij zorginstellingen, zorgorganisaties en ziekenhuizen nauw betrokken zijn. In deze nieuwe deal committeren partijen zich aan doelen, afspraken en acties die lopen van 2023 tot 2026.

Waarom is de Green deal belangrijk?

Allereerst draagt de zorgsector een grote verantwoordelijkheid als het gaat om volksgezondheid en welzijn. Het is dan ook van essentieel belang dat de sector actief bijdraagt aan duurzaamheidsinitiatieven en milieubewuste maatregelen neemt. Met de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 worden concrete doelen gesteld en worden er afspraken gemaakt met nauw betrokken organisaties om de sector op weg te helpen naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

Binnen de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 worden vijf belangrijke thema’s aangepakt: klimaat, medicatie, milieu, duurzaamheid en volksgezondheid. Zorginstellingen, overheden en zorgaanbieders worden gestimuleerd om actiever bij te dragen aan deze doelen en de gezondheidszorg te verduurzamen.

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een positieve stap richting een duurzame toekomst voor de zorgsector. Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer betrokken organisaties zich inzetten voor het realiseren van concrete doelen en het verminderen van de milieubelasting in de zorg. Door samen te werken en gebruik te maken van innovatieve oplossingen zoals de zonwerende folie van Folie Effect, kunnen we de zorgsector transformeren naar een meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector.